Chráněné pracovní místo

CHRÁněné PRACOVNÍ MÍSTO

Každý zaměstnavatel má právo vytvořit v rámci svého pracoviště tzv. chráněné pracovní místo (dále CHPM), které je určeno výhradně pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Jakkoli je zřízení CHPM prospěšné, musí se každý zřizovatel obeznámit alespoň se základy dané oblasti, což může některé zaměstnavatele odradit. Nejjednodušší možností je kontaktovat společnost DUKO s.r.o., vyřídíme vše potřebné za vás; pište na dusankolouch@duko.eu či volejte +420 737 707 070.

 

CHPM je vytvořeno podle § 75 zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) na základě písemné dohody s příslušným úřadem práce, který může poskytnout PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRO OZP. Příspěvek není nárokový; zaměstnavatel ho může získat pouze při splnění všech podmínek uvedených ve výše zmíněném § 75. Jednou z nich je závazek provozovat toto pracovní místo minimálně tři roky.

Příspěvek na zřízení CHPM je určený výhradně na úhradu v dohodě sjednaných a prokazatelných nákladů spojených se zřízením pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, které zaměstnavatel vynaložil až po datu uzavření dohody.

Úřad práce může poskytnout příspěvek:

  • na osobu zdravotně postiženou pobírající invalidní důchod v 1. a 2. stupni ve výši až 8násobku (10násobku v případě zřizování 10ti a více CHPM) průměrné mzdy v předchozím kalendářním roce za 1. až 3. čtvrtletí;
  • na osobu těžce zdravotně postiženou pobírající invalidní důchod ve 3. stupni ve výši až 12násobku (14násobku v případě zřizování 10ti a více CHPM) průměrné mzdy v předchozím kalendářním roce za 1. až 3. čtvrtletí.

Tento příspěvek náleží i OSVČ, které jsou současně OZP.

 

Další příspěvek, o který může zaměstnavatel požádat, je PŘÍSPĚVEK NA PROVOZNÍ NÁKLADY ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP. Tento příspěvek týkající se provozních nákladů související s CHPM pouze pro OZP (nikoli OZZ), je určený na zaplacení nájmu, nákladů spojených s povinnými revizemi, nákladů na pojištění objektu, nákladů na palivo, vodné, stočné, likvidace odpadu, nákladů na dopravu zaměstnanců a dalších, jak odkrývá § 8 vyhlášky č. 518/2204 Sb. Tento nenárokový příspěvek je poskytován v maximální výši 48 000 Kč ročně na jedno pracovní místo.

Při posuzování nároku se vychází z ekonomické situace subjektu a z jeho reálných provozních nákladů.

Tento příspěvek náleží i OSVČ, které jsou současně OZP.

 
 

PŘÍSPĚVEK NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP náleží pouze takovému zaměstnavateli, se kterým úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle ustanovení § 78 zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) a který splňuje podmínky stanovené v § 78a zákona o zaměstnanosti.

 

 

Detailní informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

Provozovatelem webu je společnost  DUKO s.r.o.
Adresa: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1
IČ: 48169978   DIČ: CZ48169978
Ochrana osobních údajů a GDPR

Informace a kontakty