Chráněné pracovní místo


Registrace

Chráněné pracovní místo

Jako zaměstnavatel máte právo vytvořit v rámci svého pracoviště tzv. chráněné pracovní místo (dále CHPM), které je určeno výhradně pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
CHPM je vytvořeno na základě písemné dohody s příslušným úřadem práce podle místa výkonu zaměstnání, který poskytuje příspěvek na jeho zřízení či vymezení.
Dohoda na vymezení tohoto místa se uzavírá  na tři roky.
O finanční příspěvek si musí zaměstnavatel požádat před uzavřením pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením.
Podmínkou je, aby uchazeč, který má zájem o toto pracovní místo, byl v evidenci na úřadě práce alespoň tři měsíce.
Nemusí tomu tak být v každém kraji, proto je potřeba si zjistit požadavky na příslušném úřadě práce.

Finanční příspěvek na zřízení a částečnou úhradu provozních nákladů CHPM
Příspěvek na zřízení CHPM je určený na předpokládané výdaje, které musí zaměstnavatel vynaložit na zřízení tohoto pracovního místa.
Úřad práce může poskytnout příspěvek na osobu zdravotně znevýhodněnou a osobu zdravotně postiženou pobírající invalidní důchod v 1. a 2. stupni ve výši až osminásobku
(desetinásobku v případě zřizování 10ti a více CHPM) průměrné mzdy v předchozím kalendářním roce za 1. až 3. čtvrtletí.
Na osobu těžce zdravotně postiženou pobírající invalidní důchod ve 3. stupni může úřad práce poskytnout příspěvek ve výši až dvanáctinásobku
(čtrnáctinásobku v případě zřizování 10 a více CHPM) průměrné mzdy v předchozím kalendářním roce za 1. až 3. čtvrtletí.
Praxe ovšem mluví o tom, že výše příspěvku na zřízení CHPM pro osoby zdravotně znevýhodněné a postižené pobírající invalidní důchod v 1. a 2. stupni
činí 40 000 Kč – 80 000 Kč.
U osob s těžším zdravotním postižením pobírající invalidní důchod ve 3. stupni se pohybuje v praxi výše tohoto příspěvku okolo 80 000 Kč.
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM je určený na zaplacení nájmu, nákladů spojených s povinnými revizemi,
nákladů na pojištění objektu, nákladů na palivo, vodné, stočné, likvidace odpadu, nákladů na dopravu zaměstnanců a dalších nákladů uvedených ve vyhlášce č. 518/2004 Sb.
Tento příspěvek je nenárokový a je poskytován v maximální výši 48 000 Kč ročně.
Při posuzování nároku na tento příspěvek se vychází z ekonomické situace subjektu a z jeho reálných provozních nákladů.
Plánujete-li vytvořit chráněné pracovní místo, v tom případě nás kontaktujte, jsme tu pro Vás.

Provozovatelem webu je společnost  DUKO s.r.o
Adresa: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1
IČ: 48169978   DIČ: CZ48169978
Ochrana osobních údajů a GDPR

Informace a kontakty

  • Stránského 39, 616 00  Brno
  • info@zamestnavaniozp.cz
  • 737 707 070