Mnoho z nás má stále představu takovou, že lidé se zdravotním postižením pobírající invalidní důchod nemohou pracovat.
Invalidní důchod a další sociální dávky mají sloužit k tomu, aby člověk se zdravotním postižením z toho vyžil a není možné ho zaměstnávat.
Skutečnost je jiná, lidé se zdravotním postižením mohou pracovat na takových pozicích, které jsou schopni zastat i se svým zdravotním omezením.
Ba naopak, společnost zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, může čerpat od státu různé příspěvky na tyto zaměstnance a tím ušetřit na mzdových i provozních nákladech.
Lidé se zdravotním postižením ve většině případech potřebují na odvedení své práce více času,
ale jejich práce je kvalitní a více si svého pracovního uplatnění váží.
Česká republika trpí již několik let vysokou nezaměstnaností. Pro její snížení jsou potřeba pracovní nástroje a pobídky ze strany státu.
Proto byl vytvořený systém, jehož cílem je podpora a zajištění co nejvyšší zaměstnanosti.
Jedná se o tzv. Aktivní politiku zaměstnanosti, její nástroje pobízejí podniky k vytváření nových, ale i zachování stávajících pracovních míst.
U osob se zdravotním postižením je míra nezaměstnanosti mnohem vyšší, než je běžný průměr v České republice.
V rámci zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, je možnost získat podporu na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Společnostem a zájemcům o zřízení chráněné dílny nabízíme vysvětlení čerpání finančních prostředků na zaměstnávání OZP , upozorníme také na problémy spojené s danou problematikou.
Z vymezení platné legislativy zaměřující se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením je zřejmé, které prostředky na toto zaměstnávání může daná společnost čerpat a v jaké výši.
Při efektivním čerpání dotací na zaměstnávání OZP jsou mzdové náklady na hodinu práce od 5 Kč.
Navíc získáte příspěvek na Váš podnikatelský záměr.
V dnešní nejisté době se jedná o jednu z nejlepších možností, jak můžete ušetřit na mzdových nákladech Vašich zaměstnanců.

Informace a kontakty

  • Stránského 39, 616 00 Brno
  • info@zamestnavaniozp.cz
  • +420 731 488 882
  • Facebook
Scroll to Top