Osoby se zdravotním postižením potřebují k pohybu, k přijímání informací, ale i k samotné komunikaci určité speciální pomůcky,důležitá je i pomoc ostatních lidí.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením přináší s sebou různá úskalí a často těmto lidem k jejich překážce zapojit se do pracovního procesupřispíváme tím, že budovy nemají bezbariérový přístup.
Někteří zaměstnavatelé mají určité předsudky vůči zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, protože si nedokáží představit, jaká práce by pro tyto zaměstnance byla vhodná.
Velká skupina lidí se zdravotním postižením pracovat chce a hlavně může.
Je jen otázkou, zda jste jako jejich zaměstnavatelé schopni přizpůsobit pracovní prostředí tak, aby maximalizovalo pracovní výkon člověka se zdravotním postižením.
Často tito lidé vkládají do své práce daleko víc úsilí a více si ji váží, než jejich zdraví kolegové.
Každý zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň 25 zaměstnanců, je povinný zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a to ve výši povinného podílu 4 %. Z toho plyne, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává nejméně 25 zaměstnanců, je povinný na každé 25. místo pro zaměstnance přijmout jednu osobu se zdravotním postižením.

Finanční výhody zaměstnávání OZP
slevy na dani z příjmu
– 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním znevýhodněním či postižením;
– 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením
– možnost získat příspěvek od úřadu práce na zřízení chráněného pracovního místa
– garantované příspěvky
– snížení mzdových nákladů díky státním dotacímmožnost získat příspěvek od úřadu práce na úhradu nákladů spojených se zapracováním OZP

Náhradní plnění
Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Zaměstnavatelé s více, než 25 zaměstnanci v pracovním poměru, jsou povinni zaměstnávat minimálně 4% osob se zdravotním postižením.
Tuto podmínku mohou splnit třemi způsoby:
– zaměstnat osobu se zdravotním postižením do pracovního poměru
– čerpat náhradní plnění odebíráním výrobků nebo služeb od firem, které zaměstnávají více, než 50% osob se zdravotním postižením
– odvádět do státního rozpočtu roční částku ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu,
  kterou firma dle zákona nezaměstnává

Výhody náhradního plnění
– ušetříte peníze, které byste museli odvést do státního rozpočtu bez užitku
– získáte pro Vaši firmu potřebné výrobky či služby a přitom nebudete mít starost se zaměstnáváním
   osob se zdravotním postižením, ani s administrativou
– podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním postižením
– spolupracujete-li s organizací či firmou, která využívá ochrannou známku, máte jistotu, že
– dostáváte kvalitní výrobky a služby
  Vaše náhradní plnění jsme schopni vyřešit individuálně za Vás.
  Kontaktujte nás na: dukosro@seznam.cz nebo navštivte naše webové stránky: www.duko.eu.

Informace a kontakty

  • Stránského 39, 616 00 Brno
  • info@zamestnavaniozp.cz
  • +420 731 488 882
  • Facebook
Scroll to Top