Naše služby

Společnostem a zájemcům o zřízení chráněné dílny nabízíme nejen vysvětlení jak čerpat finanční prostředky na zaměstnávání OZP, ale také upozorníme na problémy spojené s danou problematikou.
Z vymezení platné legislativy zaměřující se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením je zřejmé, které prostředky pro tento účel může daná společnost čerpat a v jaké výši.
Při efektivním využití dotací na zaměstnávání OZP jsou mzdové náklady na hodinu práce od 5 Kč;
navíc získáte příspěvek na Váš podnikatelský záměr.
V dnešní nejisté době se jedná o jednu z nejlepších možností, jak můžete ušetřit na mzdových nákladech Vašich zaměstnanců.

Zřízení Chráněné dílny na klíč

Chráněná dílna je společnost, která zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Tuto společnost Vám založíme tzv. na klíč, Vy se nemusíte o nic starat. Stačí si sjednat osobní konzultaci s našimi poradci, kteří Vám rádi zodpoví veškeré otázky v dané problematice. Zajistíme: - výběr vhodného uchazeče o zaměstnání - kompletní zpracování žádosti o dotaci - efektivní čerpání dotací při provozování chráněné dílny - založení chráněné dílny na klíč - obsazení nově vytvořených pracovních míst osobami se zdravotním postižením - konzultaci o vhodné pracovní pozici pro konkrétní osobu(y) se zdravotním postižením Ceny našich služeb se odvíjí od dotací, které pro Vás získáme. Kontaktujte nás a my Vám rádi vysvětlíme tuto problematiku.

Náhradní plnění

Pro pojem zaměstnávání osob se zdravotním postižením je velice důležité ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nám říká, že zaměstnavatelé s více než 25ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Toto ustanovení je dáno především přijatou mezinárodní smlouvou s Evropskou sociální chartou, kdy se Česká republika zavázala přijmout pobídky pro zaměstnavatele, aby docházelo k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Provozovatelem webu je společnost  Duko s.r.o
Adresa : Rybná 716/24 Praha 1 110 00
IČ :48169978   DIČ : CZ48169978
Ochrana osobních údajů a GDPR

Informace a kontakty

  • Stránského 39, 616 00 Brno
  • info@zamestnavaniozp.cz
  • 737 707 070