Naše Služby

Společnostem a zájemcům o zřízení chráněné dílny nabízíme nejen pomoc s čerpáním finančních prostředků na zaměstnávání OZP, ale také upozorníme na problémy spojené s danou problematikou.
Z vymezení platné legislativy zaměřující se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením je zřejmé, které prostředky pro tento účel může daná společnost čerpat a v jaké výši.
Při efektivním využití dotací na zaměstnávání OZP jsou mzdové náklady na hodinu práce od 5 Kč; navíc získáte příspěvek na Váš podnikatelský záměr.
V dnešní nejisté době se jedná o jednu z nejlepších možností, jak můžete ušetřit na mzdových nákladech Vašich zaměstnanců.

Zřízení chráněné dílny na klíč

Chráněná dílna je společnost, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tuto společnost Vám založíme tzv. na klíč, Vy se nemusíte o nic starat. Stačí si sjednat osobní konzultaci s našimi poradci, kteří Vám rádi zodpoví veškeré otázky v dané problematice. Zajistíme:

  • výběr vhodného uchazeče o zaměstnání,
  • kompletní zpracování žádosti o dotaci,
  • efektivní čerpání dotací při provozování chráněné dílny,
  • založení chráněné dílny na klíč,
  • obsazení nově vytvořených pracovních míst osobami se zdravotním postižením,
  • konzultaci o vhodné pracovní pozici pro konkrétní osobu(y) se zdravotním postižením.
Ceny našich služeb se odvíjí od dotací, které pro Vás získáme. Kontaktujte nás a my Vám rádi vysvětlíme tuto problematiku.

Náhradní plnění

Možná víte o mezinárodní smlouvě s Evropskou sociální chartou, kdy se Česká republika zavázala přijmout pobídky pro zaměstnavatele, aby docházelo k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jako důsledek bylo přijato ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nám říká, že zaměstnavatelé s více než 25ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v určité výši. Ta se odvíjí od celkového počtu zaměstnanců; nazývá se povinný podíl a činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Provozovatelem webu je společnost  DUKO s.r.o.
Adresa: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1
IČ: 48169978   DIČ: CZ48169978
Ochrana osobních údajů a GDPR

Informace a kontakty